תשתיות רשת

סוגי תשתיות, סיבים אופטיים אנחנו בסיספרו נדע לתת לכם את המידע הטכני ולתת לכם יעוץ מקצועי

החל מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 הפך האינטרנט לגורם רב משמעות ולזירת ההתפתחות הכלכלית והתרבותית. יש הטוענים כי בצורתו הנוכחית מגשים האינטרנט את חזון הכפר הגלובלי. כיום הדרישה לחיבור לאינטרנט הנה חובה בכל משרד ובכל עסק, המושג “שרת” ברשת מחשבים עוזב אותנו לטובת עבודה בענן, אך עדין אנו צריכים את החיבור הקווי תשתיות בתקשורת.

סוגי תשתיות
מאז המצאת הרשת המשרדית הראשונה עבר התחום מהפך הן בטכנולוגיה והן במהירות כיום הכבילה הנפוצה כיום היא תשתית נחושת שמתחברת לארון תקשורת ולמתג (SWITCHשמחלק את הרשת בין כל המשתמשים, המתג הינו החלק האקטיבי בתשתית תשתית פסיבית CAT-5E חיבור קווי ע”ב תשתית תקשורת המבוססת על חוטי נחושת שזורים בעלי סיכוך מפני הפרעות חיצוניות מתאים לחיבור יעיל עד מרחק של 120 מטר יכול לעבוד היטב במהירות של 10/100

CAT-6A חיבור קווי ע”ב תשתית תקשורת המבוססת על חוטי נחושת שזורים בעלי סיכוך מפני הפרעות חיצוניות מתאים לחיבור יעיל מתאים עד מרחק של 150 מטר יכול לעבוד היטב במהירות של 600 מגה

CAT 7 חיבור קווי ע”ב תשתית תקשורת המבוססת על חוטי נחושת שזורים בעלי סיכוך מפני הפרעות חיצוניות מתאים לחיבור יעיל עד מרחק של 200 מטר יכול לעבוד היטב במהירות של 10/100/1000

סיבים אופטיים
תשתית המידע. העברת בתחום ביותר והיעלות למתקדמות כיום נחשבים אופטיים סיבים על המבוססותתשתיות את לרשת השעון נגד מירוץ מתקיים לאחרונה לו, מחוצה וגם הארגון בתוך גם מידע העברת מאפשרתאופטית מספר שתוך לאחרונה שהודיעה החשמל וחברת בזק, סלקום, כמו שונים גורמים ע”י אופטיים בסיביםהארץ המגנון הפיסי עליו מתבססת הטכנולוגיה האופטית מקנה לה את יתרון יחסי מול תשתיות תקשורת הקווית תשתית סיבים אופטיים מבוססת על קרינת אלומת אור אלקטרומגנטית בתדר בלתי נראה האלומה נשברת על הדפנות בצורה ועוברת במהירות האור. בצד אחד של סיב אופטי מחובר משדר ובצד הנגדי מקלט, כיום בחלק גדול מהמתגים יש חיבור אינטרגלי לסיב אופטי, יתרון יחסי נוסף של סיב האופטי הוא עלות הקמה לא גבוהה, חודשים ישלימו את הפריסה בכל אזורי הארץ סבירות נמוכה לתקלות.

תשתית אלחוטית
הנקראת אלחוטית גלישה שמאפשר מראוטר בדרךמורכבתWireless Fidelity WIFI- בהם גדולים בחללים ב להשתמש ניתן המבוקש האזור את מכסה לאהראוטר התקן לתקשורת גישה נקודת ומספק לנתב קוויתהחובר אלחוטית, בשוק קיימים מערכות שונות, מהפשוטות ביותר עד מערכות מנוהלות עם מאות ואלפי משתמשים. נק’ והתקנת רשת כבלי פריסת תקשורת תשתיות בהקמת רב נסיון ותקשורת חשמל מערכות במ.דלנו וללא מקצועיות באמינות מחשוב. ארונות תקשורת עבודות בביצוע ומנוסים מקצועיים טכנאים לנורשת, פשרות בשירות.