לכל מדפסת בראדר לאחר החלפת טונר יכולה לצוץ בעיה כביכול שהמדפסת אינה מקבלת את הטונר כראוי.

ניתן לאפס את הטונר על ידי פתיחת מגירה הטונר

לחיצה על כמה כפתורים במקביל וביצוע איפוס כגון התמונה למטה:

לאחר מכן יש לסגור את פתח המגירה לכבות ולהדליק את המדפסת ולבצע הדפסת נסיון לבדיקה.